,
Liczniki na stonęStrona głowna

FORMULARZ REKRUTACYJNY


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA


ZGODA RODZICA   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy; ul. Stefana Żeromskiego 62; 26-680 Wierzbica
   tel. 048/618-20-28; fax 048/618-19-38; e-mail: psp56@op.pl || www.psp-wierzbica.pc-tech.pl